Poniedziałek 08.05

Miedziana 11 (od 2.01.18 Żelazna 59) Przasnyska 6b Dom Sztuki - Ursynów
Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 1 Sala 2 Sala 3 Wiolinowa 14
P2
Zajęcia 8
poniedziałek 18:00
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 6
poniedziałek 18:00
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 3
New York Style on2
poniedziałek 18:00
poniedziałek 19:05
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 6
Zapraszamy Panów i pary
poniedziałek 19:05
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 6
poniedziałek 19:05
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 4
New York Style on2
poniedziałek 18:00
poniedziałek 19:05
PROWADZĄCY:
S3
Zajęcia 3
poniedziałek 20:10
poniedziałek 21:15
PROWADZĄCY:
MASTER CLASS
Zajęcia 1
poniedziałek 20:10
poniedziałek 21:15
PROWADZĄCY:
S2
Zajęcia 1
poniedziałek 19:05
poniedziałek 20:10
PROWADZĄCY:
S2
Zajęcia 4
poniedziałek 20:10
PROWADZĄCY:
S3
Zajęcia 4
poniedziałek 20:10
poniedziałek 21:15
PROWADZĄCY:
MASTER CLASS
Zajęcia 2
poniedziałek 20:10
poniedziałek 21:15
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 8
Zajęcia -1h nauki, plus 0,5h. practice z instruktorami dla chętnych
poniedziałek 21:15
PROWADZĄCY:
P3
Zajęcia 4
New York Style on2 PONIEDZIAŁKI 21:15
poniedziałek 20:10
poniedziałek 21:15
PROWADZĄCY:
S4
Zajęcia 3
poniedziałek 21:15
PROWADZĄCY:

Wtorek 09.05

Miedziana 11 (od 2.01.18 Żelazna 59) Przasnyska 6b Dom Sztuki - Ursynów
Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 1 Sala 2 Sala 3 Wiolinowa 14
OPEN LEVEL
Zajęcia 8
wtorek 18:00
PROWADZĄCY:
Z1
Zajęcia 8
P2
Zajęcia 2
wtorek 18:00
PROWADZĄCY:
P4
Zajęcia 1
wtorek 19:05
PROWADZĄCY:
P4
Zajęcia 5
S1
Zajęcia 1
wtorek 19:05
wtorek 20:10
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 7
wtorek 19:05
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 2
wtorek 19:05
PROWADZĄCY:
P4
Zajęcia 5
P1
Zajęcia 8
wtorek 20:10
PROWADZĄCY:
S1
Zajęcia 2
wtorek 19:05
wtorek 20:10
PROWADZĄCY:
P3
Zajęcia 1
New York Style 'on 2'
wtorek 20:10
PROWADZĄCY:
P3
Zajęcia 6
wtorek 20:10
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 8
P1
Zajęcia 1
.
wtorek 21:15
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 4
wtorek 21:15
PROWADZĄCY:
P4
Zajęcia 5
wtorek 21:15
PROWADZĄCY:

Środa 10.05

Miedziana 11 (od 2.01.18 Żelazna 59) Przasnyska 6b Dom Sztuki - Ursynów
Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 1 Sala 2 Sala 3 Wiolinowa 14
S4
Zajęcia 5
środa 18:00
środa 19:05
PROWADZĄCY:
P4
Zajęcia 4
środa 18:00
środa 19:05
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 6
środa 18:30
PROWADZĄCY:
S4
Zajęcia 6
środa 18:00
środa 19:05
PROWADZĄCY:
S1
Zajęcia 7
New York Style on2
środa 19:40
środa 20:45
PROWADZĄCY:
P3
Zajęcia 3
New York Style on2
środa 20:10
środa 21:15
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 34
środa 20:10
PROWADZĄCY:
P3
Zajęcia 8
S1
Zajęcia 8
New York Style on2
środa 19:40
środa 20:45
PROWADZĄCY:
P3
Zajęcia 4
New York Style on2
środa 20:10
środa 21:15
PROWADZĄCY:
P4
Zajęcia 4
środa 21:15
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 7
P2
Zajęcia 1
środa 21:15
PROWADZĄCY:

Czwartek 11.05

Miedziana 11 (od 2.01.18 Żelazna 59) Przasnyska 6b Dom Sztuki - Ursynów
Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 1 Sala 2 Sala 3 Wiolinowa 14
OPEN LEVEL
Zajęcia 6
czwartek 18:00
PROWADZĄCY:
ZAAWANSOWANY
Zajęcia 21
Salsa w parach Z-open on2
czwartek 18:00
czwartek 19:05
PROWADZĄCY:
SREDNIOZAAW
Zajęcia 6
czwartek 19:05
PROWADZĄCY:
ZAAWANSOWANY
Zajęcia 22
Salsa w parach Z-open on2
czwartek 18:00
czwartek 19:05
PROWADZĄCY:
SREDNIOZAAW
Zajęcia 8
P1
Zajęcia 5
czwartek 20:10
czwartek 21:15
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 8
czwartek 20:10
PROWADZĄCY:
P3
Zajęcia 6
czwartek 20:10
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 6
czwartek 20:10
czwartek 21:15
PROWADZĄCY:
P4
Zajęcia 6
czwartek 21:15
PROWADZĄCY:

Piątek 12.05

Miedziana 11 (od 2.01.18 Żelazna 59) Przasnyska 6b Dom Sztuki - Ursynów
Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 1 Sala 2 Sala 3 Wiolinowa 14
P1
Zajęcia 8
piątek 18:00
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 7
piątek 19:05
PROWADZĄCY:
P3
Zajęcia 3
piątek 20:10
piątek 21:15
PROWADZĄCY:
P3
Zajęcia 4
piątek 20:10
piątek 21:15
PROWADZĄCY:

Sobota 13.05

Miedziana 11 (od 2.01.18 Żelazna 59) Przasnyska 6b Dom Sztuki - Ursynów
Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 1 Sala 2 Sala 3 Wiolinowa 14
P1
Zajęcia 1
Crash course weekendowy
sobota 12:30
sobota 13:40
sobota 14:50
niedziela 12:30
niedziela 13:40
niedziela 14:50
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 1
Warsztaty Zouk Flow
sobota 12:00
sobota 13:10
sobota 14:20
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 2
Crash course weekendowy
sobota 12:30
sobota 13:40
sobota 14:50
niedziela 12:30
niedziela 13:40
niedziela 14:50
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 2
Warsztaty Zouk Flow
sobota 12:00
sobota 13:10
sobota 14:20
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 3
Crash course weekendowy
sobota 12:30
sobota 13:40
sobota 14:50
niedziela 12:30
niedziela 13:40
niedziela 14:50
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 3
Warsztaty Zouk Flow
sobota 12:00
sobota 13:10
sobota 14:20
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 1
sobota 16:00
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 3
sobota 17:10
sobota 18:20
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 4
sobota 17:10
sobota 18:20
PROWADZĄCY:

Niedziela 14.05

Miedziana 11 (od 2.01.18 Żelazna 59) Przasnyska 6b Dom Sztuki - Ursynów
Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 1 Sala 2 Sala 3 Wiolinowa 14
P1
Zajęcia 4
Crash course weekendowy
sobota 12:30
sobota 13:40
sobota 14:50
niedziela 12:30
niedziela 13:40
niedziela 14:50
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 5
Crash course weekendowy
sobota 12:30
sobota 13:40
sobota 14:50
niedziela 12:30
niedziela 13:40
niedziela 14:50
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 6
Crash course weekendowy
sobota 12:30
sobota 13:40
sobota 14:50
niedziela 12:30
niedziela 13:40
niedziela 14:50
PROWADZĄCY:
P3
Zajęcia 3
niedziela 17:00 niedziela 18:10
PROWADZĄCY:
P3
Zajęcia 4
niedziela 17:00 niedziela 18:10
PROWADZĄCY:
SREDNIOZAAW
Zajęcia 5
niedziela 19:00
niedziela 20:30
PROWADZĄCY:
Raz, dwa, trzy...
Pięć, sześć, siedem...