Fundacja promocji kultury i tańca Salsa Libre została powołana, by propagować kulturę latynoskich tańców karaibskich (jak salsa, bachata etc) oraz im pokrewnych oraz ich pozytywne oddziaływanie na zdrowie, psychikę człowieka jak również ich funkcje służące integracji społecznej.

Celami Fundacji są w szczególności (wyciąg ze statutu):

  1. Promocja kultury i sztuki oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
  2. Promowanie i popularyzowanie Salsy i innych form tańca.
  3. Promowanie muzyki latynoamerykańskiej i etnicznej w Polsce.
  4. Promowanie i popularyzowanie języka hiszpańskiego w Polsce.
  5. Upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze Ameryki Łacińskiej.
  6. Upowszechnianie tańca i innych form aktywności fizycznej.
  7. Budowa i integracja środowiska osób zainteresowanych tańcem i muzyką.

Zapraszamy do wspólnych działań!

Kontakt: [email protected]

Marek Domański

Prezes Zarządu Fundacji Salsa Libre