Noche de Salsa - warsztaty Mimo i Geinsila, impreza z pokazami warszawskich szkół salsy, marzec 2004

Salsa Libre organizuje pierwsze wydarzenie z instruktorami z zagranicy i z imprezami z występami warszawskich szkół salsy (eSalsa, Salsa Factory, Salsa Libre) - Noche de Salsa z Mimo i Geinsilem (Niemcy). 
Organizacja eventu: Marek Domański

Noche de Salsa - warsztaty Mimo i Geinsila, impreza z pokazami warszawskich szkół salsy, marzec 2004
SPOŁECZNOŚCI
HONORUJEMY
PARTNERZY
Raz, dwa, trzy...
Pięć, sześć, siedem...