Regulamin Członkostwa Grupy Choreograficznej

Regulamin Członkostwa Grupy Choreograficznej Salsa Libre od 1.03.2022

OGÓLNE WARUNKI
1. Usługodawca Salsa Libre Sp. z o.o. Sp. komandytowa oświadcza, że prowadzi szkołę tańca Salsa Libre (zwaną dalej “Szkołą Tańca”). Oprócz okazyjnego zakupu wstępu na zajęcia Usługodawca umożliwia zawarcie umowy członkostwa na czas nieokreślony, z okresem wypowiedzenia do ostatniego dnia cyklu rozliczeniowego.  
2. Członkostwo zawierane jest za pomocą serwisu internetowego https://app.salsalibre.pl/, zwanego dalej Serwisem lub osobiście na Recepcji Usługodawcy. Członkostwo jest automatycznie przedłużane aż do rezygnacji. Automatyczne przedłużenie członkostwa wiąże się z naliczeniem należności na koncie członka w Serwisie. Należność może zostać uregulowania poprzez płatność online w Serwisie, gotówką lub kartą na Recepcji Usługodawcy. Debet (nieuregulowana należność) na koncie Członka powoduje brak możliwości korzystania z usług Szkoły Tańca. Członek, o ile nie zrezygnuje z członkostwa przed datą rozliczenia, upoważnia nas do naliczenia należności za następny okres rozliczeniowy (zob. „Rezygnacja” poniżej). 

 

ROZLICZENIA I REZYGNACJA
3. Okres rozliczeniowy. Należność za opłatę członkowską jest naliczana pierwszego dnia nowego cyklu rozliczeniowego. Długość okresów rozliczeniowych określają osobne dokumenty. 
4. Rezygnacja. Członek może zrezygnować z Członkostwa w dowolnym momencie, przy czym dostęp do usług i zniżek wynikający z planu będzie zapewniony do końca okresu rozliczeniowego. Płatności są bezzwrotne: nie zwracamy środków ani nie przyznajemy kredytów z tytułu niewykorzystania w całości członkostwa. W celu zgłoszenia rezygnacji należy :

  1. zalogować się do prywatnego konta w Serwisie i wykonać instrukcje przewidziane w przypadku rezygnacji lub
  2. złożyć rezygnację mailowo na adres [email protected] lub
  3. dokonać rezygnacji osobiście na Recepcji Usługodawcy.

Rezygnacja z członkostwa powoduje automatyczne zerwanie umowy członkostwa na koniec okresu rozliczeniowego. 

5. Zmiany cen i planów członkowskich. Możemy okresowo wprowadzać zmiany planów członkowskich oraz opłat za usługi, jednak wszelkie tego typu zmiany cen lub planów będą obowiązywać nie wcześniej aniżeli 14 dni po wysłaniu do użytkownika zawiadomienia o tej zmianie. Jeśli klient nie zgodzi się na zmianę warunków ma prawo do wypowiedzenia umowy na starych zasadach.