Poniedziałek 21.01

Żelazna 59 - Centrum Dom Sztuki - Ursynów
Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Wiolinowa 14
OPEN LEVEL
Zajęcia 2
Bachata dominicana unisex
poniedziałek 17:00
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 5
poniedziałek 17:00
PROWADZĄCY:
P4
Zajęcia 3
poniedziałek 18:00
poniedziałek 19:05
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 6
S-open
poniedziałek 18:00
PROWADZĄCY:
P3
Zajęcia 7
Ny Style on2
poniedziałek 18:00
poniedziałek 19:05
PROWADZĄCY:
ZAAWANSOWANY
Zajęcia 1
poniedziałek 18:00
poniedziałek 19:05
PROWADZĄCY:
P4
Zajęcia 4
poniedziałek 18:00
poniedziałek 19:05
PROWADZĄCY:
P4
Zajęcia 3
poniedziałek 19:05
poniedziałek 20:10
PROWADZĄCY:
P3
Zajęcia 8
Ny Style on2
poniedziałek 18:00
poniedziałek 19:05
PROWADZĄCY:
ZAAWANSOWANY
Zajęcia 2
poniedziałek 18:00
poniedziałek 19:05
PROWADZĄCY:
P4
Zajęcia 3
poniedziałek 19:40
poniedziałek 20:45
PROWADZĄCY:
P4
Zajęcia 5
poniedziałek 20:10
poniedziałek 21:15
PROWADZĄCY:
P4
Zajęcia 4
poniedziałek 19:05
poniedziałek 20:10
PROWADZĄCY:
S4
Zajęcia 7
Ny Style on2
poniedziałek 20:10
poniedziałek 21:15
PROWADZĄCY:
P4
Zajęcia 4
poniedziałek 19:40
poniedziałek 20:45
PROWADZĄCY:
P4
Zajęcia 6
poniedziałek 20:10
poniedziałek 21:15
PROWADZĄCY:
S1
Zajęcia 4
poniedziałek 21:15
PROWADZĄCY:
S4
Zajęcia 8
Ny Style on2
poniedziałek 20:10
poniedziałek 21:15
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 51
ZOUK
poniedziałek 22:20
poniedziałek 23:30
OPEN LEVEL
Zajęcia 52
ZOUK
poniedziałek 22:20
poniedziałek 23:30

Wtorek 22.01

Żelazna 59 - Centrum Dom Sztuki - Ursynów
Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Wiolinowa 14
P1
Zajęcia 6
SREDNIOZAAW
Zajęcia 3
wtorek 17:00
czwartek 17:00
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 1
P1
Zajęcia 2
wtorek 17:00
PROWADZĄCY:
P3
Zajęcia 7
wtorek 18:00
wtorek 19:05
PROWADZĄCY:
SREDNIOZAAW
Zajęcia 7
wtorek 18:00
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 7
wtorek 18:00
PROWADZĄCY:
P4
Zajęcia 6
wtorek 18:00
PROWADZĄCY:
P3
Zajęcia 8
wtorek 18:00
wtorek 19:05
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 3
wtorek 19:05
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 5
P2
Zajęcia 6
wtorek 19:05
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 3
Kurs dwugodzinny. UWAGA! Zostały miejsca dla panów.
wtorek 19:30
wtorek 20:35
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 7
wtorek 20:10
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 3
wtorek 20:10
PROWADZĄCY:
S3
Zajęcia 4
wtorek 20:10
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 3
wtorek 20:10
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 4
Kurs dwugodzinny. UWAGA! Zostały miejsca dla panów.
wtorek 19:30
wtorek 20:35
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 7
wtorek 21:15
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 3
wtorek 21:15
PROWADZĄCY:
S2
Zajęcia 3
wtorek 21:15
PROWADZĄCY:

Środa 23.01

Żelazna 59 - Centrum Dom Sztuki - Ursynów
Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Wiolinowa 14
P2
Zajęcia 8
środa 17:00
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 4
P-open on2
środa 17:00
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 4
środa 18:00
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 7
środa 18:00
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 8
środa 18:00
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 4
P3
Zajęcia 1
środa 19:05
środa 20:10
PROWADZĄCY:
ZAAWANSOWANY
Zajęcia 1
środa 19:05
środa 20:10
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 1
UWAGA! Zostały miejsca dla panów i par.
środa 19:05
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 3
Zapraszamy do dołączenia panów i panie
P1
Zajęcia 7
środa 19:40
PROWADZĄCY:
P3
Zajęcia 2
środa 19:05
środa 20:10
PROWADZĄCY:
ZAAWANSOWANY
Zajęcia 2
środa 19:05
środa 20:10
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 7
środa 20:10
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 2
Brak wolnych miejsc.
środa 20:10
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 7
środa 20:45
PROWADZĄCY:
SREDNIOZAAW
Zajęcia 3
Grupa choreograficzna- możliwość dołączenia po konsultacji z instruktorem
środa 21:15
PROWADZĄCY:
S1
Zajęcia 4
środa 21:15
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 1
środa 21:15
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 5
Zapraszamy do dołączenia panie
środa 21:15
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 89
PRAKTIS BACHATOWY
środa 22:20
środa 23:30
OPEN LEVEL
Zajęcia 90
PRAKTIS BACHATOWY
środa 22:20
środa 23:30

Czwartek 24.01

Żelazna 59 - Centrum Dom Sztuki - Ursynów
Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Wiolinowa 14
P4
Zajęcia 4
SREDNIOZAAW
Zajęcia 4
wtorek 17:00
czwartek 17:00
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 5
czwartek 17:00
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 3
Kurs dwugodzinny P-open
czwartek 18:00
czwartek 19:05
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 3
czwartek 18:00
czwartek 19:05
PROWADZĄCY:
P4
Zajęcia 3
czwartek 18:00
czwartek 19:05
PROWADZĄCY:
Z1
Zajęcia 7
czwartek 18:00
czwartek 19:05
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 4
Kurs dwugodzinny P-open
czwartek 18:00
czwartek 19:05
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 4
czwartek 18:00
czwartek 19:05
PROWADZĄCY:
P4
Zajęcia 4
czwartek 18:00
czwartek 19:05
PROWADZĄCY:
Z1
Zajęcia 8
czwartek 18:00
czwartek 19:05
PROWADZĄCY:
S1
Zajęcia 3
czwartek 19:40
czwartek 20:45
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 1
Kurs dwugodzinny S-open
czwartek 20:10
czwartek 21:15
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 6
czwartek 20:10
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 8
Zapraszamy do dołączenia panie!
czwartek 20:10
PROWADZĄCY:
S4
Zajęcia 1
Kurs dwugodzinny
czwartek 20:10
czwartek 21:15
PROWADZĄCY:
S1
Zajęcia 4
czwartek 19:40
czwartek 20:45
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 2
Kurs dwugodzinny S-open
czwartek 20:10
czwartek 21:15
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 2
czwartek 21:15
PROWADZĄCY:
P3
Zajęcia 5
czwartek 21:15
PROWADZĄCY:
S4
Zajęcia 2
Kurs dwugodzinny
czwartek 20:10
czwartek 21:15
PROWADZĄCY:

Piątek 25.01

Żelazna 59 - Centrum Dom Sztuki - Ursynów
Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Wiolinowa 14
P2
Zajęcia 5
piątek 17:00
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 1
piątek 17:00
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 5
piątek 18:00
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 1
piątek 18:00
PROWADZĄCY:
ZAAWANSOWANY
Zajęcia 5
Formacja bachatowa- grupa zamknięta
piątek 18:00
piątek 19:05
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 3
Ny style on2 kurs dwugodzinny. Zapraszamy do zapisów panów i pary.
piątek 19:05
piątek 20:10
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 7
S-open
piątek 19:05
piątek 20:10
PROWADZĄCY:
ZAAWANSOWANY
Zajęcia 6
Formacja bachatowa- grupa zamknięta
piątek 18:00
piątek 19:05
PROWADZĄCY:
Z2
Zajęcia 1
piątek 20:10
piątek 21:15
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 4
Ny style on2 kurs dwugodzinny. Zapraszamy do zapisów panów i pary.
piątek 19:05
piątek 20:10
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 8
S-open
piątek 19:05
piątek 20:10
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 33
Salsa liniowa
piątek 20:10
piątek 21:15
Z2
Zajęcia 2
piątek 20:10
piątek 21:15
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 17
Praktis zoukowy
piątek 21:15
piątek 22:20
OPEN LEVEL
Zajęcia 34
Salsa liniowa
piątek 20:10
piątek 21:15
OPEN LEVEL
Zajęcia 18
Praktis zoukowy
piątek 21:15
piątek 22:20

Sobota 26.01

Żelazna 59 - Centrum Dom Sztuki - Ursynów
Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Wiolinowa 14
OPEN LEVEL
Zajęcia 1
Warsztaty weekendowe
sobota 11:00
sobota 12:10
sobota 13:20
niedziela 11:00
niedziela 12:10
niedziela 13:20
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 1
Crash course weekendowy
sobota 12:00
sobota 13:10
sobota 14:20
niedziela 12:00
niedziela 13:10
niedziela 14:20
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 2
Warsztaty weekendowe
sobota 11:00
sobota 12:10
sobota 13:20
niedziela 11:00
niedziela 12:10
niedziela 13:20
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 2
Crash course weekendowy
sobota 12:00
sobota 13:10
sobota 14:20
niedziela 12:00
niedziela 13:10
niedziela 14:20
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 3
Warsztaty weekendowe
sobota 11:00
sobota 12:10
sobota 13:20
niedziela 11:00
niedziela 12:10
niedziela 13:20
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 3
Crash course weekendowy
sobota 12:00
sobota 13:10
sobota 14:20
niedziela 12:00
niedziela 13:10
niedziela 14:20
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 1
Crash course weekendowy
sobota 15:00
sobota 16:10
sobota 17:20
niedziela 15:00
niedziela 16:10
niedziela 17:20
PROWADZĄCY:
SREDNIOZAAW
Zajęcia 1
Warsztaty Weekendowe
sobota 16:00
sobota 17:10
sobota 18:20
niedziela 16:00
niedziela 17:10
niedziela 18:20
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 2
Crash course weekendowy
sobota 15:00
sobota 16:10
sobota 17:20
niedziela 15:00
niedziela 16:10
niedziela 17:20
PROWADZĄCY:
SREDNIOZAAW
Zajęcia 2
Warsztaty Weekendowe
sobota 16:00
sobota 17:10
sobota 18:20
niedziela 16:00
niedziela 17:10
niedziela 18:20
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 5
Kurs dwugodzinny
sobota 17:10
sobota 18:20
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 3
Crash course weekendowy
sobota 15:00
sobota 16:10
sobota 17:20
niedziela 15:00
niedziela 16:10
niedziela 17:20
PROWADZĄCY:
SREDNIOZAAW
Zajęcia 3
Warsztaty Weekendowe
sobota 16:00
sobota 17:10
sobota 18:20
niedziela 16:00
niedziela 17:10
niedziela 18:20
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 6
Kurs dwugodzinny
sobota 17:10
sobota 18:20
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 127
Salsa Cubana & Rueda
sobota 19:30
sobota 20:40
sobota 21:50
OPEN LEVEL
Zajęcia 128
Salsa Cubana & Rueda
sobota 19:30
sobota 20:40
sobota 21:50
OPEN LEVEL
Zajęcia 129
Salsa Cubana & Rueda
sobota 19:30
sobota 20:40
sobota 21:50

Niedziela 27.01

Żelazna 59 - Centrum Dom Sztuki - Ursynów
Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Wiolinowa 14
OPEN LEVEL
Zajęcia 4
Warsztaty weekendowe
sobota 11:00
sobota 12:10
sobota 13:20
niedziela 11:00
niedziela 12:10
niedziela 13:20
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 4
Crash course weekendowy
sobota 12:00
sobota 13:10
sobota 14:20
niedziela 12:00
niedziela 13:10
niedziela 14:20
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 5
Warsztaty weekendowe
sobota 11:00
sobota 12:10
sobota 13:20
niedziela 11:00
niedziela 12:10
niedziela 13:20
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 5
Crash course weekendowy
sobota 12:00
sobota 13:10
sobota 14:20
niedziela 12:00
niedziela 13:10
niedziela 14:20
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 6
Warsztaty weekendowe
sobota 11:00
sobota 12:10
sobota 13:20
niedziela 11:00
niedziela 12:10
niedziela 13:20
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 6
Crash course weekendowy
sobota 12:00
sobota 13:10
sobota 14:20
niedziela 12:00
niedziela 13:10
niedziela 14:20
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 4
Crash course weekendowy
sobota 15:00
sobota 16:10
sobota 17:20
niedziela 15:00
niedziela 16:10
niedziela 17:20
PROWADZĄCY:
SREDNIOZAAW
Zajęcia 4
Warsztaty Weekendowe
sobota 16:00
sobota 17:10
sobota 18:20
niedziela 16:00
niedziela 17:10
niedziela 18:20
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 5
Crash course weekendowy
sobota 15:00
sobota 16:10
sobota 17:20
niedziela 15:00
niedziela 16:10
niedziela 17:20
PROWADZĄCY:
SREDNIOZAAW
Zajęcia 5
Warsztaty Weekendowe
sobota 16:00
sobota 17:10
sobota 18:20
niedziela 16:00
niedziela 17:10
niedziela 18:20
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 6
Crash course weekendowy
sobota 15:00
sobota 16:10
sobota 17:20
niedziela 15:00
niedziela 16:10
niedziela 17:20
PROWADZĄCY:
SREDNIOZAAW
Zajęcia 6
Warsztaty Weekendowe
sobota 16:00
sobota 17:10
sobota 18:20
niedziela 16:00
niedziela 17:10
niedziela 18:20
PROWADZĄCY:
P3
Zajęcia 3
niedziela 19:30
niedziela 20:40
PROWADZĄCY:
P3
Zajęcia 1
niedziela 19:30
niedziela 20:40
PROWADZĄCY:
P3
Zajęcia 4
niedziela 19:30
niedziela 20:40
PROWADZĄCY:
P3
Zajęcia 2
niedziela 19:30
niedziela 20:40
PROWADZĄCY:
Raz, dwa, trzy...
Pięć, sześć, siedem...