Poniedziałek 13.05

Żelazna 59 - Centrum Dom Sztuki - Ursynów
Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Wiolinowa 14
P1
Zajęcia 2
poniedziałek 17:00
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 2
Zapraszamy do dołączenia panów
poniedziałek 18:00
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 4
S-open
poniedziałek 18:00
PROWADZĄCY:
P4
Zajęcia 5
Ny Style on2
poniedziałek 18:00
poniedziałek 19:05
PROWADZĄCY:
ZAAWANSOWANY
Zajęcia 5
poniedziałek 18:00
poniedziałek 19:05
PROWADZĄCY:
S3
Zajęcia 7
poniedziałek 19:05
poniedziałek 20:10
PROWADZĄCY:
P4
Zajęcia 6
Ny Style on2
poniedziałek 18:00
poniedziałek 19:05
PROWADZĄCY:
ZAAWANSOWANY
Zajęcia 6
poniedziałek 18:00
poniedziałek 19:05
PROWADZĄCY:
P4
Zajęcia 1
poniedziałek 19:40
poniedziałek 20:45
PROWADZĄCY:
S4
Zajęcia 3
poniedziałek 20:10
poniedziałek 21:15
PROWADZĄCY:
S3
Zajęcia 8
poniedziałek 19:05
poniedziałek 20:10
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 3
poniedziałek 20:10
poniedziałek 21:15
PROWADZĄCY:
Z3
Zajęcia 5
on2
poniedziałek 20:10
poniedziałek 21:15
PROWADZĄCY:
P4
Zajęcia 2
poniedziałek 19:40
poniedziałek 20:45
PROWADZĄCY:
S4
Zajęcia 4
poniedziałek 20:10
poniedziałek 21:15
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 4
Ny Style on2
poniedziałek 21:15
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 4
poniedziałek 20:10
poniedziałek 21:15
PROWADZĄCY:
Z3
Zajęcia 6
on2
poniedziałek 20:10
poniedziałek 21:15
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 66
ZOUK
poniedziałek 22:20
poniedziałek 23:30
PROWADZĄCY:

Wtorek 14.05

Żelazna 59 - Centrum Dom Sztuki - Ursynów
Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Wiolinowa 14
P1
Zajęcia 3
wtorek 16:00
czwartek 16:00
PROWADZĄCY:
P3
Zajęcia 2
wtorek 17:00
PROWADZĄCY:
P4
Zajęcia 1
P2
Zajęcia 5
wtorek 17:00
wtorek 18:00
PROWADZĄCY:
S3
Zajęcia 7
wtorek 18:00
wtorek 19:05
PROWADZĄCY:
SREDNIOZAAW
Zajęcia 7
wtorek 18:00
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 8
wtorek 18:00
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 6
wtorek 17:00
wtorek 18:00
PROWADZĄCY:
S3
Zajęcia 8
wtorek 18:00
wtorek 19:05
PROWADZĄCY:
P4
Zajęcia 3
wtorek 19:05
PROWADZĄCY:
P4
Zajęcia 5
S1
Zajęcia 3
wtorek 19:30
wtorek 20:40
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 7
wtorek 20:10
wtorek 21:15
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 3
wtorek 20:10
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 3
wtorek 20:10
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 5
Ny Style on2
wtorek 20:10
PROWADZĄCY:
S1
Zajęcia 4
wtorek 19:30
wtorek 20:40
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 8
wtorek 20:10
wtorek 21:15
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 3
wtorek 21:15
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 8
P4
Zajęcia 7
wtorek 21:15
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 2
wtorek 22:20
PROWADZĄCY:

Środa 15.05

Żelazna 59 - Centrum Dom Sztuki - Ursynów
Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Wiolinowa 14
P1
Zajęcia 5
środa 16:00
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 6
środa 17:00
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 2
on2
środa 17:00
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 1
środa 17:00
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 7
P4
Zajęcia 2
środa 18:00
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 5
Zapraszamy do zapisów panów i pary.
środa 18:00
PROWADZĄCY:
P4
Zajęcia 7
środa 18:00
PROWADZĄCY:
P4
Zajęcia 2
S2
Zajęcia 7
środa 19:05
środa 20:10
PROWADZĄCY:
ZAAWANSOWANY
Zajęcia 1
środa 19:05
środa 20:10
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 8
środa 19:05
PROWADZĄCY:
P3
Zajęcia 2
P2
Zajęcia 5
środa 19:40
PROWADZĄCY:
S2
Zajęcia 8
środa 19:05
środa 20:10
PROWADZĄCY:
ZAAWANSOWANY
Zajęcia 2
środa 19:05
środa 20:10
PROWADZĄCY:
P4
Zajęcia 6
środa 20:10
PROWADZĄCY:
P3
Zajęcia 1
środa 20:10
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 4
Bachata solo unisex, footwork & bodymovement
środa 20:45
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 4
środa 21:15
PROWADZĄCY:
S3
Zajęcia 3
środa 21:15
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 8
środa 21:15
PROWADZĄCY:
P4
Zajęcia 4
środa 21:15
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 119
PRAKTIS BACHATOWY
środa 22:20
środa 23:30
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 120
PRAKTIS BACHATOWY
środa 22:20
środa 23:30
PROWADZĄCY:

Czwartek 16.05

Żelazna 59 - Centrum Dom Sztuki - Ursynów
Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Wiolinowa 14
P1
Zajęcia 4
wtorek 16:00
czwartek 16:00
PROWADZĄCY:
SREDNIOZAAW
Zajęcia 1
ladies izolacje- 30min
czwartek 16:30
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 7
Uwaga! Zostały miejsca dla panów.
P4
Zajęcia 4
czwartek 17:00
PROWADZĄCY:
SREDNIOZAAW
Zajęcia 2
czwartek 17:00
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 5
OPEN LEVEL
Zajęcia 1
P-open
czwartek 18:00
czwartek 19:05
PROWADZĄCY:
P3
Zajęcia 5
czwartek 18:00
czwartek 19:05
PROWADZĄCY:
S3
Zajęcia 7
czwartek 18:00
czwartek 19:05
PROWADZĄCY:
ZAAWANSOWANY
Zajęcia 5
czwartek 18:00
czwartek 19:05
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 2
P-open
czwartek 18:00
czwartek 19:05
PROWADZĄCY:
P3
Zajęcia 6
czwartek 18:00
czwartek 19:05
PROWADZĄCY:
S3
Zajęcia 8
czwartek 18:00
czwartek 19:05
PROWADZĄCY:
ZAAWANSOWANY
Zajęcia 6
czwartek 18:00
czwartek 19:05
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 7
Zapraszamy do dołączenia panie i pary
czwartek 19:40
czwartek 20:45
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 7
S-open
czwartek 20:10
czwartek 21:15
PROWADZĄCY:
P4
Zajęcia 5
czwartek 20:10
PROWADZĄCY:
P4
Zajęcia 7
czwartek 20:10
PROWADZĄCY:
P4
Zajęcia 1
czwartek 20:10
czwartek 21:15
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 8
Zapraszamy do dołączenia panie i pary
czwartek 19:40
czwartek 20:45
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 8
S-open
czwartek 20:10
czwartek 21:15
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 1
Zapraszamy do zapisów pary.
czwartek 21:15
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 1
czwartek 21:15
PROWADZĄCY:
P4
Zajęcia 2
czwartek 20:10
czwartek 21:15
PROWADZĄCY:

Piątek 17.05

Żelazna 59 - Centrum Dom Sztuki - Ursynów
Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Wiolinowa 14
P2
Zajęcia 7
piątek 17:00
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 1
piątek 17:00
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 4
piątek 18:00
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 2
Zapraszamy do dołączenia panie
P2
Zajęcia 1
piątek 18:00
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 7
piątek 19:05
sobota 16:00
PROWADZĄCY:
P3
Zajęcia 1
Ny style on2
piątek 19:05
piątek 20:10
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 1
Zapraszamy do dołączenia panów i pary
piątek 19:05
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 3
Zapraszamy do dołączenia pary
piątek 20:10
piątek 21:15
PROWADZĄCY:
P3
Zajęcia 2
Ny style on2
piątek 19:05
piątek 20:10
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 2
P-open on2
piątek 20:10
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 4
Zapraszamy do dołączenia pary
piątek 20:10
piątek 21:15
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 1
Praktis salsy liniowej
piątek 21:15
piątek 22:20
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 2
Praktis salsy liniowej
piątek 21:15
piątek 22:20
PROWADZĄCY:

Sobota 18.05

Żelazna 59 - Centrum Dom Sztuki - Ursynów
Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Wiolinowa 14
P2
Zajęcia 1
Crash course weekendowy
sobota 10:00
sobota 11:00
sobota 12:00
niedziela 10:00
niedziela 11:00
niedziela 12:00
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 2
Crash course weekendowy
sobota 10:00
sobota 11:00
sobota 12:00
niedziela 10:00
niedziela 11:00
niedziela 12:00
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 3
Crash course weekendowy
sobota 10:00
sobota 11:00
sobota 12:00
niedziela 10:00
niedziela 11:00
niedziela 12:00
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 1
Crash course weekendowy
sobota 12:00
sobota 13:10
sobota 14:20
niedziela 12:00
niedziela 13:10
niedziela 14:20
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 1
P-open crash course weekendowy
sobota 13:10
sobota 14:10
sobota 15:10
niedziela 13:10
niedziela 14:10
niedziela 15:10
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 2
Crash course weekendowy
sobota 12:00
sobota 13:10
sobota 14:20
niedziela 12:00
niedziela 13:10
niedziela 14:20
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 1
Salsa candela- crash course weekendowy
sobota 13:00
niedziela 13:00
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 1
Crash course weekendowy
sobota 13:30
sobota 14:30
sobota 15:30
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 2
P-open crash course weekendowy
sobota 13:10
sobota 14:10
sobota 15:10
niedziela 13:10
niedziela 14:10
niedziela 15:10
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 3
Crash course weekendowy
sobota 12:00
sobota 13:10
sobota 14:20
niedziela 12:00
niedziela 13:10
niedziela 14:20
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 1
Crash course weekendowy
sobota 14:00
sobota 15:00
sobota 16:00
niedziela 14:00
niedziela 15:00
niedziela 16:00
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 2
Crash course weekendowy
sobota 13:30
sobota 14:30
sobota 15:30
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 3
P-open crash course weekendowy
sobota 13:10
sobota 14:10
sobota 15:10
niedziela 13:10
niedziela 14:10
niedziela 15:10
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 2
Crash course weekendowy
sobota 14:00
sobota 15:00
sobota 16:00
niedziela 14:00
niedziela 15:00
niedziela 16:00
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 3
Crash course weekendowy
sobota 13:30
sobota 14:30
sobota 15:30
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 1
Crash course weekendowy-rytmika w bachacie
sobota 16:30
sobota 17:30
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 3
Crash course weekendowy
Rueda de casino
sobota 14:00
sobota 15:00
sobota 16:00
niedziela 14:00
niedziela 15:00
niedziela 16:00
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 2
Crash course weekendowy-rytmika w bachacie
sobota 16:30
sobota 17:30
PROWADZĄCY:
S1
Zajęcia 1
sobota 17:10
sobota 18:20
PROWADZĄCY:
S1
Zajęcia 2
sobota 17:10
sobota 18:20
PROWADZĄCY:

Niedziela 19.05

Żelazna 59 - Centrum Dom Sztuki - Ursynów
Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Wiolinowa 14
P2
Zajęcia 4
Crash course weekendowy
sobota 10:00
sobota 11:00
sobota 12:00
niedziela 10:00
niedziela 11:00
niedziela 12:00
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 5
Crash course weekendowy
sobota 10:00
sobota 11:00
sobota 12:00
niedziela 10:00
niedziela 11:00
niedziela 12:00
PROWADZĄCY:
P2
Zajęcia 6
Crash course weekendowy
sobota 10:00
sobota 11:00
sobota 12:00
niedziela 10:00
niedziela 11:00
niedziela 12:00
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 4
Crash course weekendowy
sobota 12:00
sobota 13:10
sobota 14:20
niedziela 12:00
niedziela 13:10
niedziela 14:20
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 6
ZAJĘCIA BRASIL FIT
niedziela 12:30
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 4
P-open crash course weekendowy
sobota 13:10
sobota 14:10
sobota 15:10
niedziela 13:10
niedziela 14:10
niedziela 15:10
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 5
Crash course weekendowy
sobota 12:00
sobota 13:10
sobota 14:20
niedziela 12:00
niedziela 13:10
niedziela 14:20
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 2
Salsa candela- crash course weekendowy
sobota 13:00
niedziela 13:00
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 6
niedziela 13:30
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 5
P-open crash course weekendowy
sobota 13:10
sobota 14:10
sobota 15:10
niedziela 13:10
niedziela 14:10
niedziela 15:10
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 6
Crash course weekendowy
sobota 12:00
sobota 13:10
sobota 14:20
niedziela 12:00
niedziela 13:10
niedziela 14:20
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 4
Crash course weekendowy
sobota 14:00
sobota 15:00
sobota 16:00
niedziela 14:00
niedziela 15:00
niedziela 16:00
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 6
P-open crash course weekendowy
sobota 13:10
sobota 14:10
sobota 15:10
niedziela 13:10
niedziela 14:10
niedziela 15:10
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 5
Crash course weekendowy
sobota 14:00
sobota 15:00
sobota 16:00
niedziela 14:00
niedziela 15:00
niedziela 16:00
PROWADZĄCY:
P1
Zajęcia 6
Crash course weekendowy
Rueda de casino
sobota 14:00
sobota 15:00
sobota 16:00
niedziela 14:00
niedziela 15:00
niedziela 16:00
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 1
Crash course weekendowy
niedziela 16:00
niedziela 17:10
niedziela 18:20
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 2
Crash course weekendowy
niedziela 16:00
niedziela 17:10
niedziela 18:20
PROWADZĄCY:
OPEN LEVEL
Zajęcia 3
Crash course weekendowy
niedziela 16:00
niedziela 17:10
niedziela 18:20
PROWADZĄCY:
S2
Zajęcia 5
Kurs dwugodzinny
niedziela 19:30
niedziela 20:40
PROWADZĄCY:
S2
Zajęcia 6
Kurs dwugodzinny
niedziela 19:30
niedziela 20:40
PROWADZĄCY:
Raz, dwa, trzy...
Pięć, sześć, siedem...